Lenardverkamman.nl

Cd 05 "Langs `t kerkepad deel 3"

€ 13,90
 • Hoe zal ik U ontvangen
 • Lofzang van Zacharias vers 1
 • Geloofd1 die komt in `s Heeren Naam
 • LofZang van Maria vers 1 en 3
 • Op U mijn Hel1and, blijf ik hopen
 • Halleluja, looft den Heer (gez. 108 vers 1)
 • Komt allen tezamen
 • Hoor 'd Eng/en zingen 'd eer
 • Heft aan, heft aan de luiden
 • Lofzang van Simeon vers 1 en 2
 • Ere zij God
 • Vol van pracht
 • Stille nacht
 • 't Was nacht in Bethl'hems dreven
 • Daar is uit ·s werelds duÎstere wolken
 • Psalm 90 vers 6
 • Uren, dagen maandenr j aren
 • `t Jaar heeft haast zijn loop volbracht'
 • Psatm 123 vers 1
 • Zegen ons Algoede                                     
 • Psalm 67 vers 1

 

Klik hier muziekfragmenten beluisteren


Terug  naar de cd`s!