Lenardverkamman.nl

Cd 06"Langs `t kerkepad deel 5"

€ 13,90
 • Gij geeft, dat d’uitgang van den morgen
 • Uw goedheid kroont de jaargetijden
 • Hier raakten zij aan ’t kwijnen
 • God bracht na tegenheden
 • ‘t Is de Heer, die ‘t recht der armen
 • Geef heden ons daag’lijks brood
 • Van waar de zon in ’t oosten straalt
 • Looft Hem, looft Hem al wat leeft
 • Geeft den God des hemels eer
 • Hij zendt op aarde Zijn bevelen 
 • Gedenk niet meer aan ‘t kwaad 
 • Hoe lang, o Heer der legermachten
 • ehoud ons, Heer der legermachten
 • Zo zullen wij, de schapen Uwer weiden
 • Hoe vrees’lijk groeit, o God
 • Maar, trouwe God, Gij zijt
 • Ik steun op God, mijn toeverlaat 
 • De Heer zal u steeds gadeslaan 
 • Verschijn nu blinkend, God der wrake
 • Ik hef tot U, die in de hemel zit
 • Geef ons genâ, geef ons genâ, o Heer
 • Hoe menigmaal hebt G’ ons Uw gunst betoogd
 • God is een toevlucht voor de Zijnen
 • Dat Israël nu zegge, blij van geest
 • W’ ontkwamen haast des vogelvangers net

 

Klik hier muziekfragmenten beluisteren


Terug  naar de cd`s!