Lenardverkamman.nl

R03 Rondom de eredienst 3 (klavar)

€ 7,50

Deel 3 - Thema: "Bij de doop"


Psalm 105 vers 5
"God zal Zijn waarheid nimmer krenken"
Psalm 134 vers 3
"Dat `s HEEREN zegen op u daal"
Psalm 71 vers 4 en 5
"Zo Gij, van dat ik werd geboren"
"`k Was als een wonder in elks ogen"



 Terug naar bladmuziek!