Lenardverkamman.nl
 

Orgelspel

Orgelspel voor, tijdens en na de eredienst

Nadat de liturgie is doorgegeven, is het voor mij zaak om deze goed voor te bereiden.
Als eerste kijk ik naar het Bijbelgedeelte, zodat het voor mij duidelijk wordt waar de preek over kan gaan. Tevens zijn de bijbehorende Psalmen erg belangrijk als we kijken naar de tekst, dit omdat er ook in de muziek een eenheid moet ontstaan rondom de eredienst. Daarom vind ik het ook belangrijk wat er vòòr de dienst gespeeld wordt, de mensen in de kerk moeten kunnen volgen/herkennen wat er gespeeld wordt, hiermee bedoel ik dat er door het orgelspel geen onrust mag ontstaan bij de kerkgangers, omdat er onnodig hard of literatuur (bv. bepaalde fuga`s en partita`s) e.d. gespeeld moeten worden.
Het is en blijft een eredienst, vanzelf is het ook een soort voorbereiding op de preek, waar (juist) de Psalmen bij uitstek geschikt voor zijn als we letten op de inhoud daarvan. Daarnaast zijn er in het kerkelijk jaar ook andere aspecten die mee kunnen spelen, zoals bv. feest/herdenkingsdagen, rouw, bediening van sacramenten e.d.

Samenzang begeleiden, het vertolken van de tekst op het orgel in aansluiting op het gepreekte woord (ook herkenbaar in het voorspel) is toch wel mijn liefste werk, uiteraard gepaard gaande met een breed, warm-dragende registratie, want voor mij is klankkleur en harmonisatie bepalend voor de vertolking van de tekst. Vaak zijn er momenten dat de gemeentezang één is, ik ervaar dan een band met de gemeente, je voelt elkaar aan in zingen en begeleiden, zo ontstaat er een eenheid in de eredienst.

Na de eredienst probeer ik altijd een koraal te spelen wat past bij de preek, het is tenslotte een soort toepassing van de kerkdienst. Wederom vind ik het belangrijk dat er plechtig gepeeld wordt, de mensen moeten het ook nu kunnen volgen en herkennen. Het gaat ten diepste om de eenvoud, alleen dan spreekt de muziek.

Soli Deo Gloria

Lenard Verkamman

 

Registreren

Registreren…….een vak apart!!!

Registreren is een vak apart, ik heb het ongeveer 19 jaar mogen doen. Van 1989 tot 1994 was ik registrant van de Canadese organist André Knevel en vanaf 1994 tot en met 2007 bij organist Pieter Heykoop, daar tussendoor (bv. bij koor-samenzang avonden met ander organisten) werd mij wel eens gevraagd om te registreren, zo registreerde ik ook bij organisten zoals Marcel van de Ketterij, Harm Hoeve, Henk van Putten en Marco den Toom.
Het leuke is dat iedereen weer anders is in de ‘manier’ van spelen maar ook in registreren, en niet te vergeten de reacties / uitingen die je tegen je krijgt als registrant tijdens het spelen.
De één is rustig en stil, de ander heel druk en gedreven… Wat het ook is… Het zijn altijd momentopnames, je kan het op zo`n moment niet meer overdoen, dus uiterste concentratie is een vereiste. Persoonlijk keek ik er altijd weer naar uit om het te mogen doen.

De registranten weten dat ik tijdens het spelen niet uitgebreid kan praten, dus worden het korte steekwoorden en gemompel.
Over het algemeen zijn we goed op elkaar ingespeeld, daarom is teamwork een vereiste, we moeten het met z`n tweeën of drieën doen, we hebben elkaar nodig om tot een goed resultaat te komen.

In de voorbereiding wordt het één en ander besproken en opgeschreven als het gaat om de registratie. Belangrijk is altijd de opbouw, maar ook het afbouwen van de registers. Daarom wil ik dat m`n registranten precies weten hoe bijvoorbeeld een quint of sesquialter klinkt. Met een samenzang is alles goed te volgen, maar met een improvisatie, of het begeleiden van koren is het uiterst noodzakelijk om goed op te letten, zo moeten mijn registranten bijvoorbeeld bij een uitvoering van koren, ook meekijken naar de dirigent, want tijdens een kooruitvoering kan het wel eens heel anders gaan met registreren dan in de voorbereiding, en dan is timing belangrijk, ook dit zijn momenten van goed (eigenlijk blindelings) teamwork, waar vooral ook gevoel onmisbaar is.


Lenard Verkamman